Warning: Declaration of acf_field_validated_field::validate_field($valid, $value, $field, $input) should be compatible with acf_field::validate_field($field) in /data/web/virtuals/127920/virtual/www/domains/luboparkour.eu/wp-content/plugins/validated-field-for-acf/validated_field_v5.php on line 3
Parkour techniky | Lubomír Baum

Parkour techniky

Parkour techniky

Kong vault

Jeden z nejčastěji používaných přeskoků se nazývá kong vault neboli monkey vault. Předtím než kong půjdeme zkoušet na překážce, měli bychom si ho zkusit na zemi, v rámci specifické rozcvičky. Začínám v hlubokém dřepu, ruce položím před sebe, prsty směřují dopředu a jsou mírně od sebe. V této poloze je mým úkolem přemístit nohy k rukám, ideálně před ně. Další věci co si můžu vyzkoušet, je výskok na překážku. Pokládám opět celé dlaně s snažím se vyskočit snožmo tak, abych nohama dopadl na překážku. Při tomto nácviku se snažím tahat zadek nahoru.   Na techniku se odrážíme buď snožmo nebo ze split footu, důležité je se při odrazu mírně přikrčit, položit celé dlaně a následně se odrazit( odraz by měl jít jak z nohou tak i z rukou). V další části rychle přikrčíme kolena k sobě a čekáme na dopad. Těsně před dopadem natáhneme nohy před sebe a dopadáme na špičky, můžeme dopadat na dvě nebo na jednu nohu, podle potřeby. Kong má mnoho využití a mnoho různých kombinací, lze ho použít na přeskok čehokoliv, ať je do zábradlí, zídka nebo auto. Mezi kombinacemi patří dive kong, double kong, kong to precis, kong to catleap, kong to kong, kong to wallspin, kong to handstand. 

Precis

Nejzákladnější technika v oblasti footplacementu je precis. Používá se na při skoku ze zdi na zeď, popřípadě pokročilejší technika rail precis, dále při skoku do převýšení nebo do snížení. Na začátek je dobré precis skákat na zemi a postupně zvyšovat level, na patník, menší zídku, větší zídku, zeď… Lze rozdělit na 3 části z čehož asi nejdůležitější je první část, odraz. Odrazim se z přikrčenych kolen, ale pomáhám si také rukama, švihem od kolen směrem nahoru. Druhá část je část odrazová a při ní přitahujeme kolena k sobě, jak kdybychom dělali dřep s výskokem, to znamená, že tam nejsem jak prkno, ale jsem více uvolněný. Poslední část je dopad, dopadáme na přední polovinu chodidel a při delším skoku bych měl také při dopadu jakoby zapružit, viz. technika landing. Precis je základem footplacementu od kterého se dále odvíjí různe techniky, jako jsou run precis, plyo. Pokud již precis ovládáte můžete zkusit precis 360°, který se už řadí mezi pokročilejší a kreativnější techniky.

Lazy vault

Jedná se o jednoduchou a stylovou techniku, která se nejčastěji používá na přeskok zábradlí nebo menší zíďky. Už od slova líný technika nevyžaduje tolik energie a přesto vypadá velmi plynule a rychle. Specifická rozcvička, postavíme se nejprve kolmo k překážce nebo zdi, položím na tu překážku nebo zeď ruku, abych se mohl opírat a švihám nohou dopředu a dozadu, střídám nohy. Není to o tom švihnout co nejvíce, ale jít krůček po krůčku, tam mě to pustí. Dále se postavím k opěradlu čelem, a opět švihám nohou, ale tentokrát doboku, jako takové kyvadlo. Opět to dělám s lehkostí a střídám strany… Technika se provádí na obě strany, a zrovna u téhle techniky doporučujeme abyste ji uměli na obě strany. Začneme tak, že si položíme bližší ruku k překážce, tahle ruka slouží jako hlavní opěrný bod. Poté nohu která je blíž u překážky sloužící jako noha švihová, položím dozadu, abych měl prostor na švih. Nyní v této pozici bude mým úkolem švihat přes tu překážku, ať si zvykneme na ten pohyb. Poté si mužu vyzkoušet, že si po švihu sednu na překážku. Teď už vlastně půjde jen o to přidat tam více a více energie, až tu překážku přeskočim. Po švihu je důležité položit i druhou ruku jako druhý opěrný bod(ruka->hoha->ruka) a měl bych také zatnout streď těla. Dopadáme na druhou nohu, to znamená né tu švihovou, takže ve vzduchu bychom měli prohodit nohy… Technika nemá moc kombinací, ale pokročilejší můžou zkusit lazy to precis, odraz snožmo, dopad na švihovou nohu, lazy 360°. Z Lazy vaultu vychází   také jeden z nejoblíbenějších spinů a to Lazy spin.

Dash vault

jedná se o velmi dynamický pohyb, patří k těm používanějším technikám, protože je rychlá, efektivní a stylová. Nejčastěji se používá do nějakých kreativnějších flow, na přeskok menších zídek. K samotnému nácviku je potřeba si najít takovou zídku, kterou dokážu bez problému přeskočit. Odrážím se cca půl metrů od překážky z jedné nohy (z nohy z které vám to vyhovuje) a na začátek vyskočím pouze na ni (takový run precis). Jakmile jsem na zídce, tak provádím dash skluz/dash drop, přikrčím se do dřepu, položím vedle sebe celé dlaně, natáhnu jednu nohu dopředu a odrazím se lehce z těch ruk. Toto opakuji minimálně 10. Poté si ještě pořádně protáhnu zápěstí…
Při odrazu letí nejdříve nohy dopředu a až poté pokládám ruce, prsty a hlava směřují dopředu, ve směru pohybu. Ty ruce pokládám hned, jakmile se dostanu do letové fáze, kdy jsem nad  překážkou, jakoby společně se zadkem. Ruce musí být celou dobu dostatečně zpevněné a snažím se z nich odrazit. V letové fázi je také důležité držet nohy před sebou, tím pádem mít zpevněné břicho. Dopadám buď na dvě nohy, nebo na jednu nohu, podle potřeby. Jestliže již dash vault ovládám, můžu zkusit dash 360°, dash to precis, dash to catleap.

Landing 

Nejzákladnější dopad v parkouru se nazývá landing. Dopadů máme několik, jmenovitě spider, dash skluz, dash drop a roll, ale nejzákladnější je tedy landing. Řekli bychom, že je to také nejčastější dopad, protože se nejvíc používá u salt. Landing jako takový se používá spíše na menší dropy, ze zíďky, ze zábradlí nebo z bedny, jednoduše z výšky cca 1 metr. Technika je jednoduchá, jen se musí takzvaně „drillovat”. Dopadáme na přední polovinu chodidla, nedopadáme striktně na špičky, ale opravdu zhruba na tu přední část chodidla. Při dopadu mírně přikrčíme kolena, né moc pouze nad 90°. Důležitou věcí je, abychom při dopadu měli rovné záda a dívali se zhruba před sebe. V žádném případě nedopadam v zaklonu nebo předklonu. A poslední věcí jsou ruce, ty bychom měli po dopadu mít před sebou, kvůli balancu. Nejčastější chybou bývají pozice kolen, které přesahují špičky. To v žádném případě nesmí být! Kolena by neměli přesáhnout špičky bot, jinak dochází k zbytečnému namáhání šlach a kloubů. Pokud jíž základní landing zvládate, můžete zkusit dash skluz nebo spider. 

Roll 

Nejpoužívanější landing z větších výšek se nazývá roll nebo taky parakotoul a jedná se o takový kotoul přes rameno. Nejpoužívanější technika je to proto, protože při dopadu dokáže zmírnit energii tak, že si neničíme klouby a šlachy. Parakotoul bychom měli z takové výšky, kterou dokážeme zpětně vylézt, bez použití pomoci. Dřív než se vezmeme na samotnou techniku, bychom měli zvládat základní landing a techniku spider. Dále bychom si mohli vyzkoušet kotoul dopředu jako specifickou rozcvičku. Roll prakticky vychází z techniky landing, takže opět dopad na přední polovinu chodidel, kolena nepřesahují 90° a rovné zadá. Rozdíl je však v tom, že jakmile dopadáme tak nedávame ruky před sebe a pokládáme je na zem, cca půl metru před sebe, buď více na pravou nebo levou stranu (záleží na jakou stranu chceme ten roll provádět). Pokládáme celé dlaně a dlaně by měli být u sebe. Následně přikrčíme loket, muže se i lehce dotýkat země, přikrčíme hlavu k sobě a jdeme na lopatku (podle strany provedení), provedeme kotoul. Energie dopadu by měla jít právě od lopatky šikmo k opačné straně bedra a pak pryč. Po tom koutlu bychom měli skončit opět na chodidlech. U rollu je důležité abychom byli po celou dobu zpevnění! Nesmi se stát, že v polovině techniky povolíme. Z větších výšek to muže mít špatné následky… Pokud již roll ovládáte, můžete zkusit techniku dive roll, dive roll 180° nebo dive roll 360°.

Step speed vault 

Základní, jednoduchá, rychlá, účinná a oblíbená technika se nazývá step speed. Vychází ze speed vaultu a nejčastěji se používá na překonávání menších zídek, zábradlí, ale také se používá pro jednoduchý výlez na překážku. Pro začátek je dobré si techniku vyzkoušet nanečisto, na zemi. Položíme si pravou nebo levou ruku na podlahu, prsty by měli směřovat rovně. Následně položíme opačnou nohu na zem, než mám položenou ruku. Takže když mám pravou ruku položenou, tak mám levou nohu a naopak, noha a ruka by měla být v ose. V této poloze se snažíme nohu která není na zemi, prostrčit a natáhnout pomyslným otvorem, který vznik této poloze. Nohu natahujeme tam a zpátky minimálně 10x na každou stranu, popřípadě můžeme chvíli držet nataženou nohu před sebou. Tento nácvik je prakticky step speed technika… Step speed vault se skládá ze tří částí. První je odraz. Pokud pokládáme levou ruku a pravou nohu, měli bychom se odrážet z levé nohy. Na překážku pokládáme zároveň jak ruku tak nohu. Druhá část je tedy provedení té techniky, a je děláme jí stejně jak jsme nacvičovali na zemi. Poslední část je dopad, dopadáme na tu prostrčenou nohu, a opět dopadáme na přední polovinu chodidla. Jestliže už step speed ovládáte, můžete zkusit různé kombinace, jako například step speed 360°, kong to step speed, precis to step speed. Dále si můžete zkusit techniku speed, z které vlastně vyšla technika step speedu.

Speed vault

Už se samotného názvu vyzývá, že jde o velmi rychlou a efektivní techniku, což také je. Technika se nejčastěji používá při rychlém běhu, když potřebuji rychle překonat nějakou překážku a provádí se na něčem stabilním, nejčastěji na menších zídkách. 
Než začneme se samotnou technikou je dobré si pořádně protáhnout zápěstí. Půjdeme na 4 s tím že prsty směřují k nohám a pomalu se nakláníme dozadu, popřípadě i do boku, ale opravdu lehce, nesmí nás to příliš tahat. Také je dobré když umíte techniku step speed, protože se vlastně jedná o nácvik techniky speed…
Pokud se odrážíme z pravé nohy, tak pokládáme pravou ruku a naopak. U techniky je důležité načasování, to znamená, že se odrazím, chvílí letím, následně položím ruku na zídku, ruka musí být zpevněná, pak opět letím a poté dopadám, dopadáme na naši odrazovou
nohu. Další důležitá věc je balanc ve vzduchu, s kterým nám pomáhá naše volná ruka a noha. Ve vzduchu uděláme jakoby step speed, takže to vypadá jak kdybychom střihli nohama. V této techniky je důležitá právě rychlost, takže se musíme pořádně rozběhnout a před překážkou nezpomalovat. 
Pokud techniku speed ovládáte, můžete zkusit několik speedu za sebou, popřípadě speed 360°.

Kash vault  

Kombinace kong a dashe. Jedná se o celkem univerzální a stylovou techniku, dá se použít na přeskok jak kratších tak delších překážek včetně zábradlí. Nácvik na techniku je takový, že vyskočím na překážku pomocí konga a dolů půjdu pomocí dash dropu. Toto opakuji 15x. 
Na techniku se odrážím ze split footu nebo z obou nohou. Pokládám celé dlaně, prsty směřují dopředu. Na začátek je dobré mít rozeběh a při odrazu se lehce přikrčit, jak kdybych se odrážel na Konga. Jakmile položím ruce, tak se z nich lehce odrazím a přikrčím kolena co nejvíce k sobě. Ve fázi když mám zadek nad překážkou natahuji nohy dopředu a dopadám na dvě nohy zároveň nebo do běhu. U delších přeskoků by měli ruce po odrazu být ve vzduchu, v této letové části prohodit nohy dopředu, a poté je opět položit při dopadu. U kratších překážek, hlavně u railu, je lepší když jsou ruce stále na překážce, kvůli stabilitě. Pokud kash vault umíte, můžete ho vyzkoušet na delších vzdálenosti, dále můžete zkusit kash vault 360°.

Turn vault 

Technika jež se používá k překonání zábradlí, většinou se odráží z větší výšky a dopadá se na menší. Technika je často používaná a je efektivní. 
Na začátek je dobré si najít menší zábradlí, které dokážu v pohodě přeskočit. Jako nácvik můžu použít techniku twohander nebo jen jeho nácvik, to znamená že se držím zábradlí a snažím se tahat zadek co nejvíce nahoru. Opět si 10x-20x vyzkouším.
U turn vaultu je nejdůležitější úchop a dopad. Co se tyče úchopu, tak pokud se točím na pravou stranu tak pravou ruku pokládám pod hmatem a levou nad hmatem a naopak. Ta ruka která je pod hmatem by měla být stabilní, protože se od začátku až do konce techniky “nehne”. Při odrazu se přikrčím a po celou dobu se budu dívat na tyčku, aby mě to během letu nerozhodilo. Po odrazu zadek tahám nahoru a zároveň dopředu, pouštím ruku která byla položena nad hmatem, otáčím se nad tyčkou a pokládám jí. Ruku pokládám na druhou stranu tyčky vůči mé stabilní ruky. Dopadáme do cat-leapu. Pohyb vypadá tak, že celé tělo vlastně přesunuji obloučkem na druhou stranu zábradlí.  
Pokud ovládáte turn vault na rovině, můžete ho vyzkoušet z vyšší pozice na nižší. Pokročilejší verzí je potom turn vault to underbar. 
Tento obsah a jakékoliv k němu připojené soubory jsou důvěrné a jsou určeny k užití pouze pro osobní potřeby. Není povoleno tento obsah jakkoliv užívat či zveřejňovat!